SFT-–-Solunum-Fonksiyon-Testi

SFT - Solunum Fonksiyon Testi

Solunum fonksiyon testi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışanların solunum sistemlerinin sağlığını belirlemek amacıyla yapılan bir tıbbi testtir. Bu test, çalışanların akciğerlerinin çalışma kapasitesini ölçer ve solunum fonksiyonlarını değerlendirir.

Solunum fonksiyon testi, işyerindeki çeşitli zararlı maddelere maruz kalan çalışanların solunum sağlığı hakkında bilgi verir. Bu nedenle, işyerindeki potansiyel riskleri belirlemek ve koruyucu tedbirler almak için önemlidir.

Solunum fonksiyon testi, çalışanların sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmasını sağlamak için OSGB firmaları tarafından sağlanan önemli bir hizmettir. Test, belirli aralıklarla yapılmalı ve sonuçlar çalışanların sağlık durumlarına göre değerlendirilmelidir. Bu sayede, çalışanların solunum sağlıklarının korunması ve iş yerindeki risklerin minimize edilmesi sağlanır.