periyodik-kontrol

FORKLİFT – REACHTRUCK

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği Bir (1) yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir
* DİESEL
* LPG Lİ
* ELEKTRİKLİ

VİNÇ-CARASKAL

TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM  9.751,  FEM  9.752,   FEM  9.755 ve FEM  9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ      gereği Bir (1) yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir

* KÖPRÜ VİNÇ
* MONORAY VİNÇ
* PERGEL VİNÇ
* PORTAL VİNÇ
* KULE VİNÇ
* CARASKAL

TRANSPALET – İSTİF MAKİNALARI

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği Bir (1) yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir

* AKÜLÜ TRANSPALET
* MANUELTRANSPALET

PLATFORM – ARAÇ KALDIRMA LİFTİ

TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği Bir (1) yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir

* ARAÇ KALDIRMA LİFTİ
* KALDIRMA PLATFORMU
* HİDROLİK PLATFORM

ASANSÖR

1/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–1 + A3, TS EN 81–2 + A3 ,TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır.

**ÖNEMLİ*** İnsan veya insan+yük taşımak için tasarlanmış,içinden kumanda edilebilen ve ruhsatı olan asansörler,bulundukları belediye veya OSB bölge müdürlüklerinin anlaşmış oldukları A tipi bir muayene kuruluşu tarafından yılda bir kez olmak kaydıyla kontrolleri gerçekleştirilecektir.İçinde kumanda butonları bulunmayan ve sadece YÜK taşımak için tasarlanmış ,kesinlikle insan taşınması yasaklanmış asansörler kaldırma ekipmanı statüsünde değerlendirilecek ve kaldırma ekipmanları için belirlenmiş standartlar çerçevesinde 1 yılı aşmamak kaydıyla belirlenen periyotlarda kontrolleri gerçekleştirilecektir.

* ELEKTRİKLİ YÜK ASANSÖRLERİ
* HİDROLİK YÜK ASANSÖRLERİ
* SERVİS (MONŞARJ) ASANSÖRLERİ

SAPANLAR – MAPALAR – HALATLAR

TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği Bir (1) yılı geçmemek kaydıyla belirlenen sürelerde periyodik kontrolü gerçekleştirilir

* SAPANLAR
* MAPALAR
* ÇELİK HALATLAR
* KALDIRMA APARATLARI
* C KANCALAR

AVA TANKI VE BASINÇLI KAPLAR

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği standartlarda süre belirtilmemişse yılda bir (1) defa periyodik kontrolü gerçekleştirilir

* BASINÇLI HAVA TANKLARI

KALORİFER KAZANI

TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği standartlarda süre belirtilmemişse yılda bir (1) defa periyodik kontrolü gerçekleştirilir

* KALORİFER KAZANI
* SICAK SU KAZANI

BUHAR KAZANI

TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği standartlarda süre belirtilmemişse yılda bir (1) defa periyodik kontrolü gerçekleştirilir

* BUHAR KAZANI
* KIZGIN SU KAZANI
* KIZGIN YAĞ KAZANI

OTOKLAV VE BOYLER

TS EN 285+A2,TS EN13060+A2,TS 736

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği standartlarda süre belirtilmemişse yılda bir (1) defa periyodik kontrolü gerçekleştirilir

* OTOKLAV
* BOYLER

SANAYİ GAZLARI DEPOLAMA TANKLARI

TS 55, TS 1445, TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.(Yer üstü)

TS EN12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır. (Yer altı)

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği on (10) yılda bir defa periyodik kontrolü gerçekleştirilir
* Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)
* Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı)

HİDROFOR – GENLEŞME TANKLARI

BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ 
(87/404/AT)
(TS 1911, TS 11490)

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereği standartlarda süre belirtilmemişse yılda bir (1) defa periyodik kontrolü gerçekleştirilir

* HİDROFOR TANKLARI (MEMBRANLI – MEMBRANSIZ)
* GENLEŞME TANKLARI
* DENGE TANKLARI

Elektrik ve Topraklama Ölçümleri

·         Elektrik Tesisatı Denetim Raporu

·         Paratoner Ölçümü

·         Topraklama Ölçümleri

·         Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü 

·         Makinaların Topraklama Ölçümü

·         Jenaratör Topraklama Ölçümü

·         Aydınlık Şiddeti Ölçümü

İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Ölçümleri

İnsan ömrünün %90″ı kapalı alanlarda geçmektedir.Günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamınızda ki koşulların tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz potansiyeline sahiptir. işletmelerde ölçümleri yaparak, haritalandırma ve raporlama yapmaktayız..

·         Tesis İçi Gürültü Ölçümleri ve Haritalandırma

·         Çalışma Ortamında toz (Partikül Madde) Ölçümü

·         Kişisel Maruziyet Ölçümleri (TOZ, VOC,GÜRÜLTÜ)

·         Termal Konfor Ölçümleri

·         El, Kol, ve Tüm Vücut Titreşim Ölçümleri

Gürültü ve Titreşim Ölçümleri

Gürültü: İstenmeyen ve rahatsızlık hissi uyandıran seslere gürültü denir.
Ses: Titreşen cisimlerin elastik ortamda oluşturduğu basınç değişimlerine kulağın verdiği tepkidir. Sesin doğuşu ve yayılması, ortamdaki parçacıkların titreşimi ve bu titreşimlerin komşu parçacıklara iletmesiyle olur.
Çevresel titreşim: Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanayi ve inşaat makineleri ve benzeri işlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketleridir.

·         Çevresel Gürültü Ölçümleri

·         Akustik Gürültü Ölçümleri

·         Eğlence Merkezleri Gürültü Ölçümleri

·         Çevresel Titreşim Ölçümleri