Mobil-Akciğer-Testi

Mobil Sağlık Tarama

Çalışanların meslek hastalığına yakalanmasını önlemek için belirli periyotlarda yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri kendi çalıştıkları yerde yaptırmalarına olanak sağlayan mobilize edilmiş bir sağlık hizmetidir. 

Sağlık taramalarını zamanında yapılması, ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarını önceden görüp erken önlem alınabilmesi için büyük önem teşkil etmektedir.

Ada Grup OSGB, uzman hekim ve profesyonel sağlık personelleri ile mobil sağlık hizmeti sunmaktadır.  

Fabrikanızda veya işyerinize gelen mobil sağlık hizmetimiz tecrübeli sağlık emekçilerimiz tarafından titizlikle hijyen şartlarına dikkat edilerek sağlanmaktadır.

Alınan numunelerin sonuçları en fazla 3 iş günü içerisinde tarafınıza iletilmektedir. Raporlarımızda doktorlarımız elektronik imza kullanarak %100 güven prensibi çalışmaktadırlar.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden aldığımız Gezici sağlık aracı ruhsatımızla müşterilerimize mobil olarak da hizmet vermekteyiz.

Akciğer filmi

Akciğer filmi veya akciğer filmi, göğüs hastalıklarının çoğunda temel tanı aracı olarak kullanılmaktadır. Yani göğüs hastalıkları net olarak tespit edilemese bile göğüste bir hastalık olduğunu akciğer filmi yöntemi ile belirlemek mümkündür. Daha sonra ileri tetkikler ile hastalık kesin olarak öğrenilebilir. İşyerlerinde gaz, toz, duman ve kimyasallara maruz kalan kişilerde akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski yüksektir. Akciğer grafisi testi, ilerleyen dönemde tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. İşyerinizde çektiğimiz akciğer filmlerini Radyoloji Uzmanlarımıza okutup tarafınıza rapor halinde sunmaktayız.

Elektrokardiyografi (EKG)

Elektrokardiyografi(EKG), kalbin kulakçık ve karıncıklarının kasılma ve gevşeme evrelerini, kalbin uyarılması ve uyaranın iletilmesi sırasında ortaya çıkan elektrik aktiviteyi milimetrik kâğıt üzerine yazdırma temeline dayanan bir test yöntemidir. Kalbin elektriksel haritasının resmidir. Ayrıca EKG ile kalbin şekli hakkında bilgi edinmek de mümkündür.

Göz Testleri

Çalışanların yaptıkları veya yapacakları işler için görme kalitesi açısından uygun olup olmadıklarını anlamak için rutin göz kırılma kusuru taramaları yapılmalıdır. Göz testlerinde teknolojik göz cihazı  ile ölçüm, görme keskinliği ve renk körlü testi yapılmaktadır. Yapılan testler değerleri uzman göz doktorumuz tarafından değerlendirilip raporlanmaktadır.

Odyometri

İşitme iki ana birleşene göre ölçülür. Frekans ve ses yoğunluğu yüksekliğidir. Odyometri testi, bir kişinin işitmesini çeşitli yoğunluk seviyelerinde (desibel cinsinden ölçülen) çeşitli frekans seviyelerinde (saniyedeki devirlerde hız olarak ölçülür) ölçmek ve grafiklemek için kullanılan bir yöntemdir. Her ne kadar işitme altındaki en riskli gruplar olan küçük çocukları ve yaşlıları test etmek için sıkça kullanılsa da, başarılı bir işitme kaybı önleme programında da kullanılmaktadır. Odyometri taraması karışık bir test değildir ve minimum aletlere ihtiyaç duyar.

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Solunum fonksiyon testi, genel olarak akciğer fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla yapılan yaygın bir test yöntemidir. Akciğer hastalıklarının tanısında, hastalığın şiddetini ve tedaviye yanıtını saptamada, cerrahi müdahalenin uygun olup olmayacağına karar verilmesinde, meslek hastalıklarının tanı, tarama ve maluliyet değerlendirilmesinde rutin olarak kullanılır.

Portör Testi

Portör testi kişinin herhangi bir virüsü veya bakteriyi taşıyıp taşımadığını gösteren testlerden biridir. Bu test özellikle gıda sektörü ve kreş çalışanları gibi insan etkileşimi yüksek alanlarda daha fazla yapılmaktadır. Portör testi birkaç testi içermektedir. Bu test sayesinde farklı analizler gerçekleştirilebilir. Testin yapılma sıklığı genellikle hangi testin yapıldığına ve enfeksiyon risk derecesine göre farklılık gösterebilir. Portör testleri gaita parazit ve parazit yumurtası, gaita kültür testi, boğaz kültürü ve akciğer grafisi gibi testlerin birleşiminden oluşur. Gaita parazit ve parazit yumurtası testi, test yapılan kişinin dışkısının incelenmesini içerir. Bu test sürecinde dışkıda herhangi bir parazit veya parazit yumurtası olup olmadığını belirlenir. Diğer bir test olan gaita kültürü ise Salmonella gibi bakterilerin tespit edilmesine yardımcı olur. Boğaz kültüründe ise streptokok bakterilerinin olup olmadığını incelenir. Akciğer grafisinde ise akciğerde herhangi bir hastalık olup olmadığı incelenir.