riskanalizi

Risk Analizi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 10. Maddesi gereği işveren; iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmak zorundadır. Ada Grup OSGB; tecrübeli uzman personeli ile iş yerlerinde iş kazaları, meslek hastalıkları başta olmak üzere işletme kayıplarınızın önüne geçmek amacıyla işletmelerinizde ‘tehlike ve risk değerlendirmesi’ çalışmalarını yürüterek bu önemli konuda işletmenizin sağlık ve güvenlik şartları açısından uygun hale gelmesine katkıda bulunmaktadır.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 16. 17. ve 18. maddeleri işyerlerinde çalışacak olan personellerin yapacakları işe dair oryantasyon, iş güvenliği  ve mesleki eğitim konuları hakkında bilgilendirilmesi ve sertifikalandırılmasını şart koşmaktadır. Çalışanların iştigal konuları hakkında işverence görüşlerinin sorgulanması, risk analizi dahil olmak üzere iş güvenliği uygulamalarının tümünde etkin rol alması gerektiği vurgulanmaktadır.